Author Archive

Kindtænder

Kindtænder (molarer), hjørnetænder og fortænder vokser alle ud i løbet af de første af de første 3 år. Disse tænder kaldes mælketænder. Mellem 6- og 12-årsalderen løsnes mælketænderne, hvorefter de afslutningsvis falder ud. Mælketænderne bliver efterhånden erstattet af permanente tænder fra 6-årsalderen, og alle tænder er normalt på plads omkring 18-årsalderen. Nedenfor kan du læse meget mere om tændernes anatomi.

Tænderne er det største område, som tandlægen beskæftiger sig med og er en vigtig del af mundregionen for alle mennesker. Tænderne har flere funktioner. Vi bruger selvfølgelig tænderne til at tygge med, men de er også vigtige i forhold til at kunne tale, ligesom det i dag også har stor betydning at have flotte æstetiske tænder. Tænderne skal være stærke, for at kunne tygge og bide. Du er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du har tandproblemer. Som erfaren tandlægeklinik er vores største interesse at hjælpe dig til sunde tænder resten af livet.

Tandens opbygning

Tanden er en unik struktur, der kræver særlig omhu for at beskytte tænderne og undgå skader. Du har kun de tænder, du har, hvorfor det er endnu vigtigere at passe på dem.

Tændernes frembrud er den proces, som sker, når tænderne vokser i gennem kæbeknoglen og bryder igennem gummerne. Denne proces kan for flere medføre irritation og lette smerter. Faktisk er man ikke helt klar over, hvad det er, som fremkalder smerterne. Nogle mener, at det er bakterier, mens andre mener, at det er en lille betændelsestilstand, som opstår, når tanden bryder frem.

Dine tænder består af to dele og tre lag. Det, man kan se af tanden, kaldes kronen, og den stikker ud af tandkødet (gingiva). Kronen er det eneste synlige i munden, da roden sidder og holder tanden fast i kæbeknoglen under tandkødet. Emalje er det yderste lag på kronen og den hårdeste struktur i hele kroppen. Tandkronens yderste lag består af tandemalje. Under emaljen findes tandben (dentin). Inderst er nerven (pulpa), et blødt væv, som indeholder nerver og blodkar.

Kindtænder frembrud

Når kindtænderne bryder frem, varer det længe inden de er helt fremme, hvor de skal sidde i munden. Derfor kan det være en fordel, at børste på tværs af tanden, så man får børstet tyggefladen og bagsiden af tanden. Vi anbefaler altid at du rådfører dig med din tandlæge eller tandplejer for at opnå den bedste børsteteknik. Det kan være meget individuelt, hvordan tænderne renses og passes bedst på, hvorfor vi heller end gerne vil råde og vejlede dig.

Som nævnt tidligere har mennesket to sæt tænder: mælketænder og permanente tænder. Der er 20 mælketænder. De består af fire fortænder, to hjørnetænder og fire kindtænder (molarer) i hver kæbe. Mælketænderne begynder at bryde frem omkring 6-månedersalderen, og alle mælketænderne er som regel på plads i 2½-årsalderen. Mælketænderne løsnes og falder ud mellem 6- og 12-årsalderen. Mælketænderne bliver efterhånden erstattet af permanente tænder fra 6-årsalderen, og alle tænder er normalt på plads omkring 18-årsalderen. Der er 32 permanente tænder. Disse omfatter fire fortænder, to hjørnetænder, fire små kindtænder (præmolarer) og seks store kindtænder (molarer) i henholdsvis over- og underkæben.

Kindtænder molarer

Vores små kindtænder, de som sidder lige efter hjørnetænderne, kaldes præmolarer og sidder som tand nr. fire og fem i tandrækken. Vi har i alt otte små kindtænder. Præmolarer har en til to rødder. Bagerst i tandrækken sidder de store kindtænder. Disse kaldes molarer og sidder som tand nr. seks, syv og otte. Molarer har mellem tre og fire rødder. Vi har i alt otte – tolv store kindtænder, alt efter om vi har alle fire visdomstænder. Kindtænderne benyttes til at tygge og fordele føden inden den synkes. Har du yderligere spørgsmål til dine kindtænder eller tændernes generelle anatomi er du altid meget velkommen til at spørge os. Vores erfarne team sidder klar til at hjælpe dig.

Permanente tænder

Hver tand har fem flader. En tyggeflade, en tungeflade, en kindflade og så to flader der hver især støder op mod den modstående tand på hver side. Voksne har 32 tænder forudsat man tæller visdomstænderne med, og at der er dannet tandanlæg for samtlige tænder.

De blivende tænder bryder frem i 6-års alderen og frem til 21-års alderen. Når barnet er omkring 13 år, vil alle mælketænder være væk og udskiftet af de blivende tænder. I de 7 år, hvor tænderne udskiftes, har man både mælketænder og blivende tænder, dette kaldes for blandingstandsættet. De sidste fire tænder, der bryder frem, er visdomstænderne. De bryder som regel frem i 17- til 21-års alderen. Det er ikke alle, som danner deres visdomstænder. Hos nogle bliver de liggende i kæbeknoglen og bryder aldrig frem. Vi har fra vores fortænder, som er tand nr. et, i alt otte tænder i hver side af over og underkæbe – hvis vi også har vores visdomstænder. Visdomstænderne har tal nr. otte i rækken.

Vi håber at ovenstående har kunne give afklaring på eventuelle tanker eller spørgsmål. Hvis ikke, så tøv endelig ikke med at kontakte os.

Læs mere

Brintoverilte

Brintoverilte (H2O2, hydrogenperoxid) er det aktive stof i et hvert blegemiddel. Det er et kemisk stof, der virker blegnede ved at fraspalte frie iltradikaler, som derefter spalter store farvede molekyler til små farveløse molekyler. Sagt på en anden måde: brintoverilte bleger de organiske farvestoffer, der sidder inde i overfladen af dine tænder. Det opløser og fjerner farvestoffer, der er trængt ind. Dermed kan det ønskede tandpastasmil blive en realitet med en professionel tandblegning hos tandlægen. Hos VORES TÆNDER Tandklinik udfører vi tandblegning af højeste kvalitet med individuelle blegeskinner, således at det bedste resultat opnås. Vi har hjulpet mange patienter til deres drømmesmil. Skal vi også hjælpe dig?

Nedenfor kan du læse meget mere om tandblegning med brintoverilte samt gode råd fra tandlægen. Har du yderligere spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os. Vi sidder klar til at råde og vejlede dig i henhold til din specifikke tandsituation.

Tandblegning må kun foregå hos tandlægen

I november 2012 besluttede miljø og sundhedsstyrelsen, at det kun er tandlæger, der må blege tænder med produkter, der indeholder over 0,1% hydrogenperoxid. De anvendte tandblegemidler må maksimalt indeholde eller frigive 6% hydrogenperoxid. Det er desuden ikke tilladt at få bleget tænder på en hudplejeklinik eller lignende, medmindre det er en tandlæge, der udfører tandblegningen, eller det sker under en tandlæges direkte opsyn. Personer, der ønsker en tandblegning, skal være over 18 år for at kunne få bleget tænder.

Blegemidler med brintoverilte i lavere koncentrationer kan lovligt fås i håndkøb, men har ikke nogen evidens for at skulle virke og har derved ingen synlig effekt på tænderne. Forskellen på de blegemidler, man kan købe i håndkøb og de blegemidler, der anvendes hos tandlægen er således koncentrationen af brintoverilte. Får du bleget dine tænder professionelt hos tandlægen vil koncentrationen være stærk nok til at kunne blege tænderne på forholdsvist få besøg.

Er brintoverilte farligt?

Brintoverilte kan ætse tandkødet og slimhinderne i munden, hvis blegemidlet kommer i kontakt hermed. Netop derfor anvender vi hos VORES TÆNDER Tandklinik individuelt fremstillede blegeskinner, så de passer perfekt til det tandsæt, der skal bleges. Skinnerne sidder helt tæt langs tandkødet, så blegemidlet ikke klemmes af skinnen og kommer i kontakt med tandkødet. Brintoverilte kan ligeledes ved kontakt irritere svælg, spiserør og mavesæk, hvis man sluger blegemidlet.

Nogen oplever også, at tænderne bliver meget følsomme især over for koldt, også kaldet følsomme tandhalse. Det er for de fleste kun en overgang, men kan være særdeles plagsomt mens det står på. Jo højere koncentration brintoverilte man anvender desto større risiko for bivirkninger. Dette er især noget, man skal være opmærksom på, hvis man anvender blegemidler købt i håndkøb uden for EU. Brintoverilte er altså ikke et ufarligt stof, hvilket er baggrunden for de restriktioner, der inden for EU er pålagt håndkøbssalget. Overvejer du at få foretaget en tandblegning anbefaler vi, at du får dette udført professionelt hos tandlægen, hvorfor du er sikker på at resultatet er som ønsket og at ingen skader på henholdsvis slimhinder og tandkød opstår.

Risiko for overforbrug

Udover bivirkninger er der også en meget reel risiko for overforbrug ved håndkøbsblegemidlerne. I langt de fleste tilfælde anvendes blegemidlerne uden, at der er stillet en diagnose. Med andre ord, er der ikke taget stilling til om tændernes farve rent faktisk skyldes misfarvninger, mineraliseringsfejl eller måske bare tandsten? Kan misfarvningen rent faktisk bleges? Og hvor længe skal man blive ved, hvis man ikke synes, man får noget resultat?

Det er langt de færreste, som har mulighed for selv at kunne besvare disse spørgsmål. Hos tandlægen bleges tænder kun, når der foreligger en diagnose og når tænder og tandkød er sundt. Man bliver nøje instrueret i hvordan og hvor længe, der bleges samt bekendt med hvilke bivirkninger eller komplikationer, der eventuelt kan forekomme.

Professionel hjemme tandblegning

Blegning hjemme foregår ved hjælp af en præcist tilpasset blegeskinne, som man får med hjem fra tandlægen sammen med blegemidlet. Den fremstilles ud fra et aftryk af dine tænder, så den passer lige præcist til dig. Det er vigtigt at følge tandlægens vejledning nøje, og man skal specielt passe på, at blegemidlet ikke kommer på tandkødet eller ned i maven. En hjemmeblegning tager oftest 2-3 uger, hvor skinnen med blegemidlet sidder på tænderne i 1-2 timer om dagen eller hele natten. Man bør aldrig blege tænder hjemme uden først at have talt med en tandlæge.

Er der bivirkninger ved tandblegning?

Svaret er ganske enkelt, at det kan der være. Rigtig mange får ondt i tænderne efter blegning. Brintoverilten trænger ind i tanden, og hvis det når tandens nerve, kan det udløse stikkende smerter og isninger. Smerterne forsvinder igen, men kan være meget generende og forstyrrende mens de står på.

Kan alle få foretaget en tandblegning?

Ikke alle tænder kan bleges. Du kan godt have mørkere tænder af andre årsager end misfarvninger forsaget af farvestoffer fra mad, drikkevarer og tobak. Optiske fænomener – såsom placering lidt bag i tandrækken, synlige tandben, gamle slagskader eller hjørnetænder, der pga. deres ekstra tykkelse er mørkere, kan ikke bleges.

Hvad kan misfarve vores tænder?

Organiske farvestoffer fra mad og drikkevarer kan sætte sig i emaljen. Du kan også have tænder, der tager ekstra meget mod farve – eksempelvis hvis du har slidte tænder, slidt emalje med huller ind til tandbenet. Emaljen på vores tænder er kun en millimeter tyk og skal holde hele livet, og slides den – fordi du skærer tænder eller konstant udsætter den for ætsende drikkevarer som sodavand, juice eller vin – kan tænderne være mere modtagelige for farve.

Hvor længe holder en tandblegning?

Efter en blegning vil tænderne i de første dage være mere modtagelige for nye farvestoffer. Holdbarheden af en blegning afhænger af, hvor mange farvestoffer tænderne udsættes for. En genblegning kan blive aktuel efter 2-3 år.

Gode råd om tandblegning

 • Bleg kun tænder, hvor det er nødvendigt.
 • Hvis du har behov for tandblegning, så tal med din tandlæge om, hvorvidt tænderne kan bleges, og eventuelle bivirkninger.
 • Ved hjemmeblegning bør du følge tandlægens blegeanvisninger nøje.
 • Gentag kun blegning sjældent.
 • Køb aldrig blegemidler på nettet! De er oftest ulovlige og kan indeholde stoffer, der skader dine tænder.

Husk altid at rådfør dig med din tandlæge, således at du får det bedst mulige resultat.

Læs mere

Tandlæge Lyngby Torv 11

Tandlæge Lyngby Torv 11. Leder du efter en tandlæge centralt placeret i Kongens Lyngby, så er vi et oplagt tandlægevalg. VORES TÆNDER er en erfaren tandlægeklinik, som tilbyder tandlægebehandlinger i højeste kvalitet. Vores klinik har været igennem en rivende udvikling fra 2016, hvor klinikkens nuværende klinikejer Paulina Kempa overtog klinikken fra tidligere tandlæge Janne Riis. På daværende tidspunkt lå klinikken på Lyngby Torv 11. I dag finder du vores nymoderne klinik på Lyngby Hovedgade 66B lige over for Magasin, hvor klinikken er udvidet fra 2 klinikrum til 5 i 2017. Desuden er vores team i takt med udviklingen vokset fra 4 til 25-30 medarbejdere. Dette er en udvikling vi er meget stolte af. Ligesom vi er meget stolte af vi i februar 2019 blev kåret til bedste klinik i Norden. Nedenfor kan du læse meget mere om vores historie og udvikling gennem årene.

Historien bag VORES TÆNDER Tandklinik

Tandlæge og klinikejer Paulina Kempa overtog i 2016 klinikken på Lyngby Torv 11, for derefter at udvide til en større og mere moderne tandlægeklinik i 2017. I dag er klinikken centralt placeret i Kongens Lyngby på hjørnet af Lyngby Hovedgade og Lyngby Torv. Klinikken ligger desuden blot et stenkast fra Lyngby Station og Jernbanepladsen, hvor busserne, S-tog og metro afgår fra. Om ganske få år kan du desuden benytte Letbanen, som stort set får stoppested ved indgangen til klinikken.

For tandlæge Paulina Kempa har der aldrig været tvivl om, at det netop var tandlæge hun skulle være. Med mere end 8 års erfaring som klinikejer og ca. 15 år som tandlæge ved hun, hvad der skal til for at levere en kvalitetsrig behandling, som tager tager afsæt i hver enkelt patients ønsker og behov. For Paulina og de resterende medarbejdere er det vigtigt at levere en ærlig og samvittighedsfuld behandling, hvorfor der aldrig skal være nogle uventede overraskelser. Derfor udarbejder hver enkel behandler en konkret behandlingsplan, således at patienten altid har vished over procedure og pris. Vores største interesse som erfaren tandlægeklinik er, at det skal være en god oplevelse at gå til tandlægen – hver gang!

Kåret til bedste klinik i Norden

På ganske kort tid steg patientantallet og i 2019 blev klinikken kåret til bedste klinik i Norden. Forklaringen kan b.la findes gennem klinikkens fokus på tillid, jordnært sprog uden for mange fagudtryk, gennemsigtige priser samt høj faglighed og kvalitet. Ligeledes ligger klinikken vægt på små effektive teams, hvor tandlæge, tandplejer og klinikassistent hver især gør det, de er bedst til. På klinikken arbejders der særligt med tillid, faglighed og kvalitet. Tillid er den vigtigste valuta.

“Som en af byens nyere klinikker ved vi, at vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at vinde patienternes tillid. Tillid er vores vigtigste valuta, og vi arbejder med tillid i alle vores berøringsflader med patienten.” 
Tandlæge Paulina Kempa  

I klinikkens navn VORES TÆNDER ligger det fælles ansvar for patienternes tandsundhed, som Paulina og de resterende af klinikkens medarbejdere ønsker at have fokus på. Ydermere er det af stor vigtighed hos VORES TÆNDER Tandklinik, at patienterne er medbestemmende i behandlingsprocessen. Patienterne får på den måde altid et valg om behandling, hvad enten der ønskes en æstetisk flot løsning eller en funktionel løsning, som tager hensyn til pengepungen. På klinikken oplever patienterne nærvær og personlighed. ”Hos os er man som patient af samme årsag også kun tilknyttet én tandlæge. Det oplever vi, at mange patienter synes godt om.” Klinikejer Paulina Kempa.

Ønsker at du være ny patient hos os, så tøv ikke med at kontakte os. Vi sidder klar til at tage i mod dig og give dig en god oplevelse og en behandling af højeste kvalitet.

Tandlæge Lyngby Torv – Et fælles ansvar

Som tandlæge og tandplejerklinik sætter vi en ære i at vejlede dig om den forebyggende tandpleje og eventuel tandbehandling. Vi tager gerne ansvaret for at hjælpe dig til sunde tænder gennem hele livet. Ofte ser vi dog kun vores patienter et par gange om året, og derfor er det særlig vigtig at du også selv tager ansvar for din tandsundhed og husker tandbørsten, tandtråden og eventuelt anden forebyggende tandpleje, som foregår i hjemmet. Det er desuden vigtigt, at du går til tandlægen mindst én gang om året for at få dine tænder efterset. Ved eftersynet finder vi i fællesskab frem til den rette tandpleje og eventuelle behandling for dig under hensyn til din generelle tandsundhed, pengepung, æstetiske løsninger eller andre hensyn.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på klinikken!

Fandt du ikke lige det du søgte – måske du vil synes godt om vores anden tandklinik.

Læs mere

Butikker Lyngby Hovedgade

Butikker Lyngby Hovedgade? Du kan finde alt fra tandlæger, blomsterforretninger, detailforretninger, gode spisesteder mv på Lyngby Hovedgade. Kongens Lyngby tilbyder et hav af forskellige butikker, som alle centrerer sig om at forkæle og tilfredsstille dig som besøgende i byen. Hos VORES TÆNDER Tandklinik er ønsket også at give dig en god oplevelse hver gang du besøger os.

Tandlægerne Lyngby Hovedgade

I hjertet af Kongens Lyngby ligger vores tandlægeklinik, nærmere placeret på Lyngby Hovedgade skråt over for Magasin. På Hovedgaden finder du massevis af butikker, hvis centrale beliggenhed giver dig en overskuelig og hyggelig indkøbsoplevelse, når du besøger byen.

Hos VORES TÆNDER Tandklinik får du en centralt beliggende tandlæge, som indbyder patienterne i moderne omgivelser med smil og positivitet. Den centrale beliggenhed giver enhver mulighed for at komme sikkert og nemt til og fra klinikken. Kun et minuts gågang fra klinikken ligger Lyngby Station, hvor buslinjer, S-tog og metro afgår fra. Desuden er der cykelsti fra store dele af Stor København hele vejen til Lyngby Hovedgade. Byen tilbyder således alle former for transportmuligheder til dig, som ønsker at benytte dens mange faciliteter.

Foretrækker du istedet at transportere dig selv frem og tilbage i bil, tilbyder byen også en masse gode parkeringsmuligheder. Læs mere om dette i afsnittet nedenfor.

Gratis parkering på Lyngby Hovedgade

For dig der benytter bilen til og fra Kongens Lyngby er det væsentligt at kende til de gratis parkeringsmuligheder, som byen tilbyder. Lige foran klinikkens hoveddør kan du blandt andet parkere gratis i 30 minutter. Skulle dette tidsinterval ikke være tidsnok har du også mulighed for at benytte Lyngby Storcenters parkeringskælder, hvor første time er gratis, efterfulgt af en pris på DKK 6,- pr. halve påbegyndt time. Parkeringskælderen har desuden døgnåbent.

Bruger du således primært din bil til at transportere dig frem og tilbage tager byen højde for det, hvorfor du nemt kan benytte dig af de mange gode parkeringsforhold.

Det får du i Kongens Lyngby

 • Gode parkeringsmuligheder, herunder gratis parkering
 • Over 100 forskellige butikker
 • En tandlægeklinik du kan være tryg ved – VORES TÆNDER Tandklinik
 • Hyggelige spisesteder

Et hav af muligheder – Butikker Lyngby Hovedgade

Det er ingen hemmelighed at Lyngby er en by med en masse forskellige muligheder. Overfor vores klinik ligger Magasin, hvor du finder inspiration blandt de mange spændende varer og samtidig har mulighed for at nyde et måltid mad i en af forretningens hyggelige spisesteder.

Lidt længere nede af vejen flagrer flagene for det lokale Lyngby Storcenter, som byder dig velkommen med over 100 forskellige butikker. Storcenteret er en kombination af shopping, kultur og oplevelser. Du kan således nemt kombinere dit besøg hos tandlægen efterfulgt af en shoppingoplevelse i en af byens populære butikscentre.

Er du ikke allerede patient hos vores tandlægeklinik, håber vi på at du vil blive det, hvis du bor eller arbejder i Lyngby eller omegn. Vi har åben tilgang for nye patienter og vores største interesse er at give dig en tryg og rar oplevelse. Vi glæder os til at se dig i hjertet af Kongens Lyngby.

Læs mere

Parkering Lyngby Hovedgade

Parkering Lyngby Hovedgade? I hjertet af Kongens Lyngby finder du byens Hovedgade, som blandt andet er omdrejningspunktet for VORES TÆNDER Tandklinik og mange skønne butikker og cafeer i Lyngby. I Kongens Lyngby er der flere gode parkeringsmuligheder, her i blandt på Lyngby Hovedgade, hvorfor du nemt kan klare dit tandlægebesøg eller indkøb uden at være begrænset i at finde parkering. Vidste du, at du kan få 30 minutters gratis parkering lige ude foran vores klinik? Du kan læse meget mere om gratis parkering på Lyngby Hovedgade og andre områder af Lyngby i afsnittet nedenfor.

Gratis parkering Lyngby Hovedgade

Flere steder i Lyngby er der mulighed for gratis parkering. Det eneste du skal huske i den forbindelse, er at sætte P-skiven. Alt afhængigt af, hvor du er i området er der normalt 30 minutters gratis parkering. Dette gælder blandt andet lige ude foran døren til vores tandlægeklink. Udover de mange muligheder for gratis parkering, er der også flere betalings p-kældre i området. I Lyngby Storcenter er første parkeringstime gratis, efterfulgt af en pris på DKK 6,- pr. halve påbegyndt time. Parkeringskælderen har desuden døgnåbent.

Du kan også benytte dig af Q-Parks P-hus mellem Magasin og Fog midt i Lyngby, hvor første time kun koster en flad 20’er. Der er således masser af gode parkeringsmuligheder til dig, som skal besøge Kongens Lyngby.

Kom nemt og sikkert til Kongens Lyngby

Uanset hvilken transportform du benytter dig af er én ting sikkert. Det er nemt at komme til og fra Kongens Lyngby. Fra Lyngby Station, hvor bus, S-tog og metro afgår fra, tager det kun 1 minuts gang til Lyngby Hovedgade, hvor vores tandlægeklinik er placeret.

Bor du i Stor København og omegn er det også en god mulighed at finde cyklen frem, hvorfor der er cykelsti hele vejen fra store dele af København og helt ind til Hovedgaden i Lyngby.

Parker din bil gratis, mens du går til tandlæge

Som skrevet ovenfor er der et hav af parkeringsmuligheder i Lyngby, herunder også mulighed for gratis parkering. Vi anbefaler dog hos VORES TÆNDER Tandklinik at du parkerer i et af de områder, hvor der tilbydes mere end 30 minutters gratis parkering, hvorfor de fleste af vores tandlægebehandlinger tager længere tid. Ved du med garanti at dit tandlægebesøg kan klares på under 30 minutter, har du selvfølgelig mulighed for at benytte dig af Lyngby Hovedgades 30 minutters parkering lige ude foran døren til klinikken.

At klinikken har denne beliggenhed betyder således at det er lettilgængeligt at komme til os i både bil, på cykel eller gåben. Desuden er afstanden til Lyngby Station ganske kort. VORES TÆNDER Tandklinik er derfor en centralt beliggende tandlæge på Lyngby Hovedgade. Er du ikke allerede patient hos os, håber vi at du bliver det. Vi glæder os til at se dig!

Læs mere

Hævet tandkød

Hævet tandkød er en inflammatorisk reaktion. Denne inflammation på tandkødet forekommer, ved kroppens egen reaktion på indtrængen af fremmede mikroorganismer eller ved en skade. Der kan være flere årsager til hævet tandkød. Uanset årsag bør du som patient reagere for at standse tandkødssygdommen i et tidligt stadie. Ændringen af tandkødet ved hævelse skyldes ofte manglende mundhygiejne, hvor tandkødet bliver mørkerødt, hævet samt bløder ved tandbørstning og ved brug af tandtråd eller mellemrumsbørster (interdental-/approximal børster).

Årsagerne kan være mange, men hævet tandkød er altid et tegn på, at der er brug for ekstra opmærksomhed til dine tænder og din generelle mundhygiejne. Hvis du således har ømt, hævet eller rødt tandkød, er det vigtigt at du opsøger din tandlæge. Således kan den bagvedliggende årsag identificeres og efterfølgende behandles, hvis dette er en nødvendighed. Dermed forebygger du, at problemet bliver værre og slipper således for yderligere ømhed og smerte.

Hævet tandkød må ikke ignoreres. Oplever du at have hævet tandkød er det således vigtigt at du opsøger din tandlæge!

HÆVET TANDKØD ER OFTE ET TEGN PÅ TANDKØDSBETÆNDELSE

Det ses dog oftest at det hævede tandkød er et tegn på tandkødsbetændelse. Rødme og hævelse samt blødende tandkød efter tandbørstning eller brug af tandtråd kan alle være symptomer på tandkødsbetændelse (gingivitis). Tandkødsbetændelse er en almindelig lidelse, som får tandkødet til at hæve og blive rødt på grund af en bakterieinfektion, som regel over tandkødsranden, hvor tandbørste og tandtråd ikke kan nå.

Er dit tandkød hævet langs med tænderne eller imellem dine tænder viser årsagen sig tillige at være tandkødsbetændelse. Tandkødsbetændelse er den hyppigste årsag til hævet tandkød. Symptomerne på tandkødsbetændelse er som regel, at dit tandkød føles ømt at røre ved. Dette skyldes, at området omkring tænderne er hævet en smule op. Du kan også opleve at bløde under tandbørstning, når du har tandkødsbetændelse. Bliver du ikke behandlet for tandkødsbetændelse i tide, kan betændelsen sprede sig og langsomt bevæge sig ned langs tænderne og derved udvikle sig til paradentose.

Har tandsygdommen udviklet sig til parodontose kan dine tænderne ende med at blive løse og i sidste ende falde helt ud. Man kan oftest ikke selv mærke begyndende parodontitis, hvorfor du skal reagere på det allerede hævede tandkød. I så fald kan din tandlæge eller tandplejer i de fleste tilfælde nå at opdage tandsygdommen i tide og sørge for at den ikke udvikler sig yderligere.

ÅRSAG TIL HÆVET OG FØLSOMT TANDKØD

Trods dét at årsagen bag det hævede tandkød i de fleste tilfælde er tandkødsbetændelse, så kan der være andre årsager til et hævet og følsomt tandkød. Caries som ikke er blevet behandlet er en anden årsag til hævet tandkød. Det, der i begyndelsen er en øm eller følsom tand, kan hurtigt blive til et mere indviklet problem, hvis det ikke behandles i tide.

Udover ovenstående årsager til hævet tandkød, kan det også skyldes andre faktorer, som:

 • Indtagelse af visse typer medicin
 • Graviditet
 • For voldsom tandbørstning
 • Rygning
 • Diabetes
 • Defekt fyldning eller tandprotese.
 • Stort indtag af sukkerholdige mad- og drikkevarer.

HVORDAN BEVARES SUNDT TANDKØD?

Første skridt for at undgå et hævet og irriteret tandkød, er at blive bedre til at rengøre din tænder tilstrækkeligt. Dette gør du ved at børste cirkulært langs tandranden, på både inder- og ydersiden. På den måde sikrer du at tandkødet børstes og lommerne mellem tænder og tandkød renses. Først og fremmest skal du børste tænder to gange om dagen, både morgen og aften. Dette skal være med en almindelig eller elektrisk tandbørste. Undersøgelser viser, at en elektrisk tandbørste er mere effektiv end en almindelig tandbørste. Du kan altid forhøre dig om valg af tandbørste hos din tandlæge, samt hvordan du anbefales at børste dine tænder.

Endvidere bør du rengøre mellemrummene mellem tænderne med tandtråd. Hvis du synes det er svært, findes der praktiske tandtrådsholdere, der gør processen nem. Det er dog vigtigt, at du ikke børster og renser hverken for meget eller for hårdt. Gør du det, risikerer du nemlig at tandkødet trækker sig tilbage, hvormed du kan få blottede tandhalse. Det giver ikke alene knapt så pæne tænder, men gør også tænderne følsomme overfor påvirkning af koldt og varmt mad- samt drikke indtag.

HÆVET TANDKØD PÅ TRODS AF GOD TANDHYGIEJNE

Nogle gange kan det hævede tandkød alligevel opstå, selvom du er god til at holde dine tænder rene. Uanset hvor grundig tandbørstning du udfører, er det nemlig svært at komme alt snavs til livs. Snavs som på sigt bliver til aflejringer på tænderne, kaldes tandsten. Tandsten er en anden årsag til hævet tandkød, fordi disse belægninger kan sidde på tænderne langs tandkødsranden og gøre det svært at holde lommerne herunder rene. Dermed ophobes snavs og madrester, som både kan irritere tandkødet og gøre det betændt. Tandsten kan også sidde i selve lommen og genere.

Du kan ikke selv fjerne tandsten og derfor har du brug for hjælp fra en tandplejer eller tandlæge. Mange patienter får en forebyggende tandrensning, som fjerner tandsten, når det regelmæssige eftersyn alligevel finder sted.

CARIES OG TANDKØD

Når der er hul i en tand, er der fri adgang for bakterier og snavs ned i selve tanden og dermed grobund for betændelse. Hævet tandkød omkring en enkelt tand bør du derfor reagere på med det samme. Ellers risikerer du i langt de fleste tilfælde yderligere problemer i takt med at betændelsen breder sig til tandens rod og i værste fald kæbeknoglen. Begge dele kan være både smertefuldt og omkostningstungt og at søge tandlæge i tide kan således skåne dig både helbredsmæssigt og økonomisk.

HÆVET TANDKØD VED ÈN ELLER FLERE VISDOMSTÆNDER

En anden årsag til hævet tandkød kan være isoleret betændelse omkring en tand. Særligt visdomstænder er udsatte i takt med, at de vokser frem. Fra de er brudt igennem tandkødet og indtil de er fuldt fremvoksede eller bliver fjernet, kan der nemlig opstå små lommer langs eller over tanden, der kan gemme sig snavs og madrester i. Sker dette, vil tandkødet blive irriteret og ømt, ligesom en betændelse nemt vil kunne udvikle sig. Hævet tandkød ved en visdomstand behandles i første omgang ved, at tandlægen skyller omkring tanden og får renset de urenheder væk, der er mulige at fjerne.

Oplever du hævet tandkød bør du dog altid besøge din tandlæge for at få fundet den specifikke årsag i dit tilfælde. Dermed kan du hurtigst muligt slippe af med ubehaget. Hos VORES TÆNDER Tandklinik ved vi hvor meget smerte ømt eller hævet tandkød kan fremtvinge, hvorfor vi sidder klar til at hjælpe dig. Kontakt os i dag for tidsbestilling eller hvis du har yderligere spørgsmål til emnet. Vi råder og vejleder dig også meget gerne i henhold til din specifikke tandsituation. Vores største interesse er at hjælpe dig!

Læs mere

Tandaftryk

Et tandaftryk hos tandlægen kan foregå på forskellige måder. Den ældste og nok også mest velkendte metode, er med en aftryks-ske af metal, hvor materialet alginat laver en gipsafstøbning af tænderne. Denne metode har dog for mange patienter, vist sig at være ubehagelig. Desuden er tandlægen med et sådan fysisk aftryk nødt til at lave en midlertidig behandling, mens der ventes på teknikernes udstøbning af aftrykket. Men tøj ej. I takt med teknologiens udvikling har du nu mulighed for at få scannet dine tænder med en 3d-scanner, som skåner miljøet og fremskynder processen til blot en enkelt dag. Det er således slut med lang ventetid og generende aftryksmateriale i munden. 3d-scanneren har en række fordele, som vi ønsker at uddybe i nedenstående blogindlæg.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker en behandling, er du altid meget velkommen til at kontakte os. Vores kompetente og erfarne team sidder klar til at hjælpe dig.

Tandaftryk med præcision

Uanset om et tandaftryk tages digitalt eller fysisk, er et godt tandindtryk nøglen til genoprettende succes. Desuden er det vigtigste datakvaliteten uagtet om det er analog eller digital.

Hos VORES TÆNDER Tandklinik har du mulighed for at få foretaget et tandaftryk med vores 3d-scanner, som går ind og skaber en 3d-figur af din individuelle tandkonstruktion. Det vil sige, at vi i stedet for at tage et gammeldags gipsaftryk kan tilbyde “gipsmodeller” i et digitalt format. Med disse digitale modeller kan vi lave virtuelle tandopstillinger og mere præcise apparaturer. At tandaftrykket kan tages digitalt giver en række fordele, når du eksempelvis skal have foretaget en tandkronebehandling. Med den nyeste 3D teknologi på klinikken kan du lynhurtigt få scannet dine tænder, så du helt slipper for at få taget et tandaftryk.

Mange har prøvet at sidde og vente med aftryksmateriale i munden, fordi de skal have en ny tandkrone eller en tandbro. Aftrykket behøver du ikke længere at frygte, eftersom vi hos VORES TÆNDER Tandklinik  benytter vi således en digital skanner, som nemt og hurtigt scanner dine tænder i 3D og erstatter det gammeldags tandaftryk.

Fordelene ved intraoral scanner

Der en hel række fordele ved 3d-scanneren. Udover at den er uhyre præcis og giver et knivskarpt 3D billede, er en af fordelene også at aftrykket er langt mere behageligt for patienterne. Desuden tager det kortere tid med et digitalt aftryk. For nogle kan det være en rigtig ubehagelig oplevelse at få taget et tandaftryk. At skulle sidde med aftryksmateriale i hele munden og vente flere minutter kan i værste fald afholde nogen fra at få foretaget en tandbehandling.

Med scanneren foregår tandaftrykket langt hurtigere og kan opdeles i bidder, hvis du gerne vil holde en pause undervejs. Endvidere medfører scannet, at tandlægen ikke behøver udføre en midlertidig behandling, mens en tekniker foretager en udstøbning af tandaftrykket. Det sparer således en masse tid for både patienten og tandlægen. Desuden er det digitale tandaftryk en fordel for miljøet.

Med en intraoral scanner eliminerer tandlægen behovet for gips og arbejdskraft. En digital arbejdsgang hjælper med patient- og laboratoriekommunikation og giver derved mulighed for strømlinede laboratoriearbejdsprocesser. De digitale tandaftryk kan bruges som en del af den digitale patientjournal til analyse, design, implantatprotik eller andet, tandlægen kan gøre med en “virtuel model”, der gemmes digitalt.

Et præcist tandaftryk til gavn for vores patienter

Scanneren har virkelig vist sig at være god i situationer, hvor det handler om præcision, hvilket særligt professionel tandregulering gør. Den måler fuldstændig præcist, hvilket gør det nemmere at lave både behandlingsplan og bøjler til den enkle patient. Som erfaren tandlægeklinik har vi mulighed for lettere at visualisere dit forløb.

Sparer tid

En af de helt store fordele ved 3d-scanneren er at metoden både sparer tid for tandlægen og patienten. Med den gammeldagsmetode skulle aftrykket til gipsafstøbningen først laves, derefter skulle gipsen hældes i aftrykket og størkne. Dernæst skulle den slibes fri, hvorefter der var en klar model. Modellerne blev sendt til tekniker, således at materialerne til behandlingen kunne fremstilles. Dette kunne eksempelvis være skinner. Desuden krævede gipsmodellerne også meget plads, da de efterfølgende skulle opbevares. Alt det slipper vi for nu med den nye og smarte scanningsmetode.

Med et klik på en computerskærm kan specialtandlæger og samarbejdspartnere nu finde patienternes aftryk.

Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere viden om, hvordan vi kan hjælpe dig med at tage et professionelt og præcist tandaftryk på klinikken, er du altid meget velkommen til at kontakte os. Vi håber på at være din foretrukne tandlægeklinik, og vores største interesse er veltilpasse patienter.

Læs mere

Hvordan smiler man pænt?

Hvordan smiler man pænt, hvis man ikke selv synes, at man har pæne tænder? “Grimme” eller misfarvede tænder vil påvirke ens smil, hvorfor man i langt de fleste tilfælde vil prøve at skjule sine tænder. Det er bevist ved flere undersøgelser, at ens tandsæt har stor betydning for ens selvværd. Af denne grund vil vi som erfaren tandlægeklinik hjælpe dig med dine utilfredsheder.

I takt med et stigende fokus på sundhed og ikke mindst udseende, er efterspørgslen og interessen for kosmetiske tandbehandlinger steget markant. Dette gør sig også gældende for vores tandsæt. Vores tænder spiller en stor rolle ift. vores personlige udtryk og hermed vores opfattelse af os selv og hinanden. En tur til tandlægen kan godt udløses af et ønske om forbedring af ens eget personlige udtryk. Hos VORES TÆNDER Tandklinik kan vi bane vejen for et flot smil og efter en kosmetisk behandling vil du slet ikke være i tvivl om hvordan man smiler pænt. Nedenfor kan du få en større indsigt i hvilke tandbehandlinger, som kan give dig drømmesmilet.

Vejen til et flot smil

Der findes en række moderne tandbehandlinger, som kan give dig muligheden for at opnå det smil og de lige tandrækker, du muligvis havde opgivet håbet om. Men det er ikke uden betydning, hvilken vej du vælger. Du har kun et sæt tænder, hvorfor du skal passe på dem hele livet. Spørg derfor altid din lokale tandlæge til råds, inden du springer ud i en kosmetisk tandbehandling. Vi anbefaler ligeledes at du gør dig nogle overvejelser over, hvad dine ønsker og behov er. Mulighederne er mange, og vores interesse som erfaren tandlægeklinik er at hjælpe dig.

Hvis du gerne vil vide mere om vores klinik, så kan du med fordel navigere til siden Om Os, hvor du blandt andet kan læse om 5 gode grunde til at vælge os som din foretrukne tandlægeklinik. Desuden kan du læse om klinikkens tre vigtigste valuta.

Kosmetisk tandbehandling

Hos VORES TÆNDER Tandklinik ved vi gennem vores lange erfaring, hvordan skæve tandrækker, mellemrum mellem tænderne eller misfarvninger kan påvirke ens lyst til at smile. Desuden kan det påvirke ens hverdag, hvis man ikke føler sig tilpas med sit eget udseende, herunder smil og tandsæt. Dette vil vi gerne hjælpe dig med. Hos os er du i gode hænder med et erfarent behandlerteam, som vil hjælpe dig på vej og vejlede dig til, hvad der skal til for at genskabe dit smil.

Smilet og øjnene er det første, man lægger mærke til hos en person. Og det er både ukompliceret og smertefrit at få et tandsæt som afspejler det, du fortjener. Book en forundersøgelse og få et overblik over dine muligheder.

Hvad er kosmetisk tandbehandling?

En kosmetisk tandbehandling er til for dig, som af en eller anden årsag ikke er tilfreds med dine tænder. Der findes flere forskellige behandlingsløsninger, som alt efter din specifikke tandsituation, kan hjælpe dig til ønsket om et perfekt smil. Har du eksempelvis mørke tænder, og går rundt og drømmer om et hvidt tandsæt så kan behandlingsmuligheden være en professionel tandblegning. I de fleste tilfælde kan misfarvninger på tænderne nemlig fjernes succesfuldt ved en professionel tandblegning hos din tandlæge. Ønsker du således hvidere tænder kan dine tænder nemt og sikkert bleges til dit ønskede resultat opnås.

En anden behandlingsmulighed er moderne tandregulering. Denne behandling er til for dig, som enten har et stort og generende mellemrum mellem tænderne eller skæve tænder. Med professionel tandregulering kan du få rettet op på dine skævheder på bare seks måneder.

Hvordan smiler man pænt? Lad tandlægen guide dig!

Hvis du overvejer en kosmetisk tandbehandling anbefaler vi altid at du rådfører dig med din tandlæge. Hos VORES TÆNDER Tandklinik vil vi ved en konsultation indledningsvis snakke om mulighederne for at hjælpe dig med en kosmetisk tandbehandling. Efterfølgende vil vi starte med en analyse af dit nuværende smil og tandsæt. Dette foregår ved hjælp af røntgenbilleder, hvor vi kan analysere dit ansigts symmetrier, størrelse, form og farve på dine nuværende tænder. Selvom vi er eksperterne og har en holdning til, hvordan dit nye smil skal ende med at blive, er det naturligvis din mening og tilfredshed, der er afgørende for, hvad behandlingen skal resultere i.

Vi håber på at være dit foretrukne tandlægevalg!

Gode råd til dig, der ønsker at vide, hvordan man smiler pænt

For at opretholde et sundt og tilfredsstillende tandsæt er den vigtigste tandpleje, den forebyggende. Du har sikkert hørt det før, men dette er altså en afgørende faktor for en god mundhygiejne og et smukt smil. Børst dine tænder to gange om dagen, helst morgen og aften, hvorfor du kan fjerne plak, som dannes på dine tænders overflade. Desuden er det en god idé at supplere med tandtråd eller lignende produkter, som interdentalbørster eller mellemrumsbørster. Trods tandteknologien er tandbørstning stadig dit vigtigste forsvar mod tand- og tandkødsproblemer.

Hemmeligheden bag din tandbørstning er at du først og fremmest vælger den rigtige tandbørste. Hos VORES TÆNDER Tandklinik anbefaler vi at du benytter en el-tandbørste, hvorfor din børstning bliver mere korrekt og ensformig. Fordelen ved eltandbørsten er nemlig, at den laver alle bevægelserne for dig. Du skal derfor kun sørge for at bevæge eltandbørsten rundt mellem tænderne og i mundregionen. Ydermere gør eltandbørsten den daglige tandbørstning mere dybdegående, hvilket medfører at du forebygger plak og bakteriebelægninger på tænderne.

Din egen grundlæggende tandpleje og tandlægens professionelle hjælp løsningen

Det bedste sted at starte på din jagt efter hvidere tænder er hos din tandlæge. Regelmæssig tandrensning (f.eks. hvert halve år) kan gøre underværker.

Pæne tænder og et flot smil er noget de fleste af os gerne vil have, og den gode nyhed er, at det måske er lettere at få, end du tror. Først er det dog vigtigt at forstå, at det er normalt, at dine tænder viser tegn på ældning. Når du tænker på, hvor meget du slider på tænderne – som når du tygger tre måltider om dagen, hver dag – er det ikke overraskende, at dine perlehvide tænder kan begynde at miste deres glans. Men med lidt grundlæggende pleje og måske lidt professionel hjælp, kan du få det ungdommelige og flotte smil igen.

Har du yderligere spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os. Vi ser frem til at høre fra dig og hjælpe dig med dine tandproblemer.

Læs mere

Tandkirurgi i Lyngby – Sikre og skånsomme indgreb

En tandkirurg eller bedre kendt som kæbekirurg er en tandlæge, der har specialiseret sig i kirurgiske indgreb i tandlægepraksis. Hos VORES TÆNDER Tandklinik tilbyder vi tandkirurgi i Lyngby nord for København af høj kvalitet med fokus på høj kvalitet og tryghed. Tandkirurgi er nødvendigt, når behandlingen er så kompleks, at tandlægen eller nogle gange specialtandlæger skal skære i vævet. Dette kan eksempelvis være ved fjernelse af visdomstænder, der ligger kompliceret, eller det kan være genopbygning af knogler eller generel rekonstruktion af kæbe og mundregion. Årsager til kirurgiske tandbehandlinger kan være mange, hvorfor vi tilbyder flere forskellige former behandlinger inden for tandkirurgi.

Nedenfor giver vi dig et indblik i hvad tandkirurgi i Lyngby er, hvilke behandlinger der kræver en kirurgisk tandlæge, samt priserne på kirurgiske tandbehandlinger. Har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os. Vi sidder klar til at besvare eventuelle spørgsmål samt råde og vejlede dig i henhold til din tandsituation.

Hvad er tandkirurgi i Lyngby?

Begrebet tandkirurgi er kirurgi, som foregår i mundregionen, herunder kæben eller tandkødet. Af denne grund består tandkirurgi af mange forskellige slags behandlinger. Det er kun særligt erfarne tandlæger med en stor viden på området, som foretager kirurgiske indgreb. Hos VORES TÆNDER Tandklinik er vi et trygt tandlægevalg. Det gælder også for dig, som skal have foretaget en tandkirurgisk behandling, fx implantater. Vi arbejder professionelt og omsorgsfuldt, hvorfor du kan føle dig tryg ved at få lavet et kirurgisk indgreb af vores kompetente tandlægeteam.

Hvilke behandlinger kræver en kirurgisk tandlæge?

Da tandkirurgi er en forholdsvis bred betegnelse, er det også en længere opremsning at nævne alle tandkirurgiske indgreb. Der er dog en række almindelige behandlinger, som kun kan udføres af en tandlæge med kirurgisk erfaring (tandkirurg).

Fjernelse af visdomstænder er nok en de mest velkendte behandlinger, som kræver et kirurgisk indgreb. Det kan være nødvendigt at fjerne en visdomstand, hvis den skaber komplikationer i munden. Eksempelvis kan en delvis frembrudt visdomstand medføre betændelse i det omkringliggende tandkød. I andre tilfælde kan der opstå en fordybet tandkødslomme mellem visdomstanden og nabotanden. Det kan desuden være nødvendigt at fjerne visdomstanden for at undgå cariesangreb.

Et andet kendt eksempel på en behandling, der kræver et kirurgisk indgreb, er en implantatbehandling. Ved denne behandling vil vi som kirurgiske tandlæger indopererer en kunstig tandrod af metal – typisk en titanium-skrue, som skal erstatte én eller flere manglende tænder. Øvrige eksempler på tandkirurgi tæller eksempelvis operativ tandudtrækning, rodspidsoperation og parodontosekirurgi. Uagtet hvilken behandling, som vil være den bedste for dig og dine behov. Så kan vi som tandkirurg hjælpe dig i vores tandlægepraksis Lyngby!

Alle former for tandkirurgi hos VORES TÆNDER Tandklinik

Hos VORES TÆNDER Tandklinik tilbyder vi ud over den almindelige tandpleje, alle former for tandkirurgi, og vi har både erfaring og de nødvendige kompetencer til at udføre kirurgiske indgreb med stor præcision og høj kvalitet. Vi har god erfaring med at vurdere, hvilken behandling, der egner sig bedst til hver enkel af vores patienter. Beslutningen om et kirurgisk indgreb, vil vi tage ud fra et professionelt synspunkt. Dette er selvfølgelig i samråd med dig som patient, hvor ønsket er at imødekomme dine specifikke ønsker og behov.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har behov for et kirurgisk indgreb, er du altid velkommen til at komme ind til en konsultation hos os. Her får du professionelle øjne på dit tandproblem. Kontakt os i dag og lad os i fællesskab finde frem til, hvad vi kan gøre for dig.

Tandkirurgisk behandling – Tandimplantater

Et andet kendt eksempel på en behandling, der kræver et kirurgisk indgreb, er implantatbehandling. Her vil vi som kirurgiske og erfarne tandlæger indopererer en kunstig tandrod af metal, som skal erstatte én eller flere manglende tænder. Selve tandimplantatet indsættes i kæbens knogle som en skrue, og ovenpå dette placeres en tandkrone eller tandbro, alt efter om der mangler én eller flere tænder, som skal erstattes.

At vi hos VORES TÆNDER Tandklinik kan udføre stort set alle former for tandkirurgi skyldes blandt andet vores moderne og kvalitetsrige udstyr, vores erfaring samt uddannelse.

Vi har naturligvis også erfaring med andre typer af behandlinger, som ligger udenfor det kirurgiske. Det tæller tandretning med invisalign eller Clear Correct, rodbehandling og ikke mindst kroner som ikke er implantatkroner. Denne generalist tilgang, kombineret med adgang til specialtandlæger og en generel interesse for kirurgien blandt personalet giver os basis for at løse ethvert tandproblem.

Tandkirurgi priser – Professionel tandkirurg

Eftersom at der ligger mange forskellige behandlinger under kategorien kirurgi er det også svært at svare på, hvad hver enkel behandling koster. Dette fordi priserne varierer alt efter, hvor kompliceret selve behandlingen er. Desuden kan du få tilskud, hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark og hvis du yderligere er studerende, kan du også få 20% i studierabat på behandlingen. Grundet disse mange faktorer er det svært for os at give dig en generel pris. Dette vil vi også meget gerne undgå, da vi ved en konsultation hellere vil give dig et præcist behandlingsoverslag. Her vil både den specifikke procedure og pris fremgå. Du kan altid få et overblik over vores priser her.

Som patient hos os er der ingen uventede overraskelser, hvorfor vi altid leverer en ærlig og samvittighedsfuld behandling. Kontakt os i dag og hør nærmere om prisen på en specifik behandling, eller hvordan vi kan hjælpe dig i henhold til din tandsituation.

Vi håber på at høre fra dig og være din foretrukne tandlæge.

Søger priser på en invisalign behandling, der alternativt kan løses med Clear Correct som også er clear aligners? Så spørg i receptionen for en gratis konsultation omhandlende tandregulering.

Læs mere

Kan man rette tænder uden bøjle?

Hvis du undrer dig over, hvorvidt man kan rette sine tænder uden bøjle. Så er svaret ja. Du kan få rettet dine tænder uden de velkendte og meget kraftfulde “togskinner”. I dag findes der nemlig mere moderne tandreguleringsmetoder, som sikrer dig lige tandrækker med usynlige plastskinner. Mange føler, at deres skæve tænder påvirker både smil og selvværd. Det forstår vi hos VORES TÆNDER Tandklinik, hvorfor vi tilbyder professionel tandregulering. Vi ser ingen grund til at du går og føler dig utilpas og generet af dine skæve tænder. Derfor anbefaler vi, at du får rettet tænderne, hvis du føler, at de er til gene for dig. Dette er uanset om det psykisk eller fysisk. Nedenfor kan du læse mere om årsagerne til tandregulering, hvor lang tid behandlingen typisk tager samt fordelene ved tandretning med usynlig bøjle.

Kan man rette tænder uden bøjle? Svaret er ja

I løbet af de senere år er der sket meget på bøjleområdet, og faktisk er det i dag muligt at få rettet sine tænder uden en sådan fastsiddende bøjletype. Dette kaldes også tandregulering uden bøjle, og hvad en sådan form for tandregulering mere præcist indebærer, giver vi dig et indblik i nedenfor.

I modsætning til de traditionelle fastsiddende bøjler foretages tandregulering uden bøjle med specialfremstillede skinner, der er aftagelige. Fordelen er her, at du med andre ord kan gøre alle de ting, du plejer at gøre, uden at du behøver at føle at du skal skjule dine tænder, mens tandreguleringen står på. Flere og flere vælger at få foretaget tandregulering uden bøjle. Kunne du også tænke dig at få del i fordelene ved den moderne tandreguleringsteknik, er du meget velkommen til at kontakte os. Vores kompetente tandlæge og klinkejer Paulina Kempa står i spidsen for klinikkens tandreguleringsprocesser, hvorfor du kan føle dig tryg og veltilpas ved et forløb hos os. Du kan høre meget mere om dine tandreguleringsmuligheder ved en gratis forundersøgelse hos os.

Forskellige årsager til tandregulering

Der kan være mange forskellige årsager til tandregulering. Skæve tænder kan både påvirke at du måske ikke kan bide ordentlig sammen eller at du ikke har lyst til at vise dine tænder, og derfor prøver at skjule dem når du smiler. Tandregulering er både en kosmetisk tandbehandling men kan også være en såkaldt nødvendig behandling, da en skæv tandstilling i nogle tilfælde kan give tandproblemer, spændingshovedpine eller påvirke funktionen af dit bid. Uagtet hvilken årsag der ligger bag, kan vi som erfaren tandlægeklinik være dig behjælpelig.

Hvordan behandles skæve tænder?

Der findes flere forskellige muligheder for behandling, hvis ens tandsæt er skævt. Eftersom de skæve tandrækker kan være forårsaget af forskellige parametre, er det ikke på forhånd givet, hvilken type behandling, som der skal til. Dette kræver en konsultation hos tandlægen. Her vil din lokale tandlæge opstille dine muligheder for tandretning samt hvad du kan forvente dig af behandlingen. Behandlingsmetoden afhænger af din specifikke tandsituation, tandstilling samt ønsker og behov. Hos VORES TÆNDER Tandklinik tilbyder vi tandregulering med usynlige bøjer, hvorfor de fleste næsten glemmer skinnerne. Materialet som bruges til at fremstille skinnerne er gennemsigtig plast, hvorfor hverken du eller dine medmennesker kan se, når du har skinnerne i munden.

Vi anvender det anerkendte system, ClearCorrect, som minder meget om det ligeså velkendte Invisalign. ClearCorrect, som er en af vores mest populære former inden for tandretning er en ideel løsning for dig, der gerne vil undgå de klassiske togskinner eller i det hele taget en synlig bøjle.

Tandretning med usynlig bøjle – Hvor lang tid tager behandlingen?

Alle tandsæt er forskellige. Derfor er det også forskelligt, hvor lang tid det tager at få rettet op på de skæve tandrækker. Desuden er der forskel på om man er voksen eller barn. En tandregulering for voksne tager alt fra fire måneder og op til flere år. Hvis du opstarter et tandretningsforløb hos os, vil vi naturligvis give dig et skøn omkring, hvor længe din behandling vil tage. Med det in mente, er det vigtigt at understrege at tænderne hele tiden kan overraske, hvorfor der løbende kan være behov for justeringer, skinneskift mv., hvilket vil have betydning for behandlingens varighed. Vi vil naturligvis følge dig til dine kontroller på klinikken, hvor din behandler løbende sikrer sig, at alt går som det skal mv. Derfor vil du også hele tiden selv være en del af din tandretningsproces.

Det er aldrig for sent at få det perfekte smil

Mange mennesker føler, at deres skæve tænder har påvirkning på både smil og selvsikkerhed. Desværre forbinder de fleste også ordet tandretning med smertefulde og lange behandlinger, hvorfor flere aldrig får gjort noget ved problemet. Du bør derfor huske på, at vi i dag med moderne tandregulering kan tilbyde dig en række andre og nye metoder, som skåner dig fra smertefulde og fastsiddende metalskinner. Desuden bør du huske på, at det aldrig er for sent at få det perfekte smil. Vi ved godt at behandlingen er en større økonomisk behandling, hvorfor dette også holder flere tilbage. Men når det er sagt, så er det vigtigt at hævde at vores patienter altid er meget tilfredse med deres resultat og understreger at glæden ved behandlingen opvejer al omkostning.

Det er desuden vigtigt, at du husker på at det i vores fag gør sig gældende, at pris og kvalitet i høj grad hænger sammen. Ved en større tandbehandling kan det således ikke betale sig at gå på kompromis. Vi ser desværre en del patienter, som har fået en alternativ løsning i udlandet, som ikke holder eller giver store gener både kosmetisk og funktionelt. For at få et langvarigt og flot resultat uden komplikationer, er det afgørende at vælge en behandling af højeste kvalitet. Samtidig kræver det et godt håndværk med ultimativ præcision. At gå op i detaljen, have god tid og have det bedst uddannede personale. Høj kvalitet i alle led er vores mantra, hvorfor du kan føle dig tryg ved en behandling hos os.

Kontakt os i dag og få en specifik behandlingspris. Husk desuden at vi tilbyder 20% i studierabat, tilskud samt finansiering af din tandbehandling til markedets billigste pris gennem Sundhed+. Vi hjælper dig gerne frem til den bedste økonomiske løsning.

Der er mange fordele ved at rette tænder uden bøjle

Der findes en hel masse fordele ved at rette tænderne med moderne tandregulering. Nedenfor har vi oplistet de seks bedste fordele ved metoden:

 • Sikker og gennemtestet metode
 • Gennemsigtige skinner som sikrer dig æstetik og diskretion
 • De aftagelige skinner gør det nemt at børste tænder og opretholde en god mundhygiejne
 • Skinnerne bliver specialfremstillet og tilpasset til dit tandsæt
 • Ingen irriterende metalbøjler
 • Færre gener i form af irriteret tandkød, tunge og kinder

Hvis du overvejer at få rettet tænder, så tag en snak med din tandlæge hos VORES TÆNDER Tandklinik. Det er måske mindre omfattende, end du tror, at få et mere harmonisk smil. Vi håber på at høre fra dig!

Læs mere

Ny patient

Ny patient

Et besøg hos os skal være en god oplevelse – hver gang

Behandlinger

Behandlinger

Fra undersøgelser til implantater – vi tilbyder de fleste behandlinger

Priser

Priser

Vi leverer høj kvalitet til fair priser samt rabat til studerende

Ny patient

Ny patient

Et besøg hos os skal være en god oplevelse – hver gang

Behandlinger

Behandlinger

Fra undersøgelser til implantater – vi tilbyder de fleste behandlinger

Priser

Priser

Vi leverer høj kvalitet til fair priser samt rabat til studerende

Kontakt

tandlæge logo

VORES TÆNDER Tandklinik

Lyngby Hovedgade 66B, 1.tv.
2800 Kgs. Lyngby

info@vorestaender.dk
45 87 22 61

Cookie- og privatlivspolitik

Vi er også


akut tandlæge - Tandlægevagten i NordsjællandÅbningstider

Mandag 07.30 - 17.30
Tirsdag 07.30 - 17.30
Onsdag 07.30 - 17.30
Torsdag 07.30 - 17.30
Fredag 07.30 - 15.00
Lørdag 08.00 - 15.00

Følg os

Facebook

Linkedin

Instagram

VORES TÆNDER har 4.9/5
ud af 42 anmeldelser på Facebook.

Find os
Betal med

betalingsmuligheder - tandlæge ydelser

×

Menu

Skriv til os

Book tid